Information och kommande förändringar


Information till systemleverantörer

Informationsmejl om förändringar
Om ni som systemleverantör vill ta del av informationsutskick gällande förändringar i inrapporteringen ber vi er kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Testkonton för systemleverantörer
Vi kan numera låta systemleverantörer skicka testfiler via vår inrapporteringsportal Filip. Om ni önskar nyttja denna funktion ber vi er ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Föreskriftsändringar:

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen beslutade den 21 december 2021 om ändringsföreskrift 2021:106 som träder i kraft den 1 juni 2022. Länk till ändringsföreskrift 2021:106

Ändringen består i att man nu även ska rapportera in förenklade beslut enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. Om en person har insatser enligt både 4 kap. 1 § och 4 kap. 2 a § under en månad ska detta rapporteras in på två rader.

Vid frågor kring statistiken eller ändringsföreskriften kontakta Andreas Kroksgård - andreas.kroksgard@socialstyrelsen.se
Vid frågor kring inrapporteringen kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se

Inrapporteringsperioder:

Ekonomiskt bistånd årsrapportering
  • Statistikår 2021: 1 april - 15 april 2022

Basalcellscancer
  • Statistikår 2021: 6 januari - 31 mars 2022

Hjälpmedelsverksamheter
  • Statistikår 2021/ögonblicksbild 2022: 2 februari - 1 mars 2022

Ändringar i kontrollprogram

Ekonomiskt bistånd
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kontroller för att höja kvalitén på våra register och därmed även statistiken. Därför kommer vi från januari 2021 göra några förbättringar i våra kontroller. Dels kommer vi ändra numreringen på avvikelsetexterna i återkopplingsfilen, för en mer enhetlig presentation. Dels kommer vi numera felmarkera ogiltiga personnummer i fältet för huvudsökande i månadsrapporteringen och årsrapporteringen.

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård
De uppgifter som avses med inrapporteringen berör levande personer som får kommunal hälso- och sjukvård enligt föreskrift. Om en person avlidit och eventuella åtgärder görs efteråt (t.ex. borttagning av urinkateter, efterlevandesamtal eller annat) så ska detta inte rapporteras in till oss. Vi har synliggjort detta med en varning i återkopplingsfilen.