Information och kommande förändringar


Information till systemleverantörer

Informationsmejl om förändringar
Om ni som systemleverantör vill ta del av informationsutskick gällande förändringar i inrapporteringen ber vi er kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Testkonton för systemleverantörer
Vi kan numera låta systemleverantörer skicka testfiler via vår inrapporteringsportal Filip. Om ni önskar nyttja denna funktion ber vi er ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Inrapporteringsperioder:

Tvångsvård av vuxna missbrukare
  • Statistikår 2021: 6 januari - 31 januari 2022

Insatser för barn och unga (individstatistik)
  • Statistikår 2021: 6 januari - 1 februari 2022

Mängdstatistik vuxna personer med missbruk och beroende
  • Statistikår 2021: 6 januari - 31 januari 2022

Mängdstatistik insatser för barn och unga
  • Statistikår 2021: 6 januari - 1 februari 2022

Basalcellscancer
  • Statistikår 2021: 6 januari - 31 mars 2022

Hjälpmedelsverksamheter
  • Statistikår 2021/ögonblicksbild 2022: 2 februari - 1 mars 2022

Ändringar i kontrollprogram

Ekonomiskt bistånd
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kontroller för att höja kvalitén på våra register och därmed även statistiken. Därför kommer vi från januari 2021 göra några förbättringar i våra kontroller. Dels kommer vi ändra numreringen på avvikelsetexterna i återkopplingsfilen, för en mer enhetlig presentation. Dels kommer vi numera felmarkera ogiltiga personnummer i fältet för huvudsökande i månadsrapporteringen och årsrapporteringen.

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård
De uppgifter som avses med inrapporteringen berör levande personer som får kommunal hälso- och sjukvård enligt föreskrift. Om en person avlidit och eventuella åtgärder görs efteråt (t.ex. borttagning av urinkateter, efterlevandesamtal eller annat) så ska detta inte rapporteras in till oss. Vi har synliggjort detta med en varning i återkopplingsfilen.
Avvikande öppettider
Torsdag 27 januari 08:00-14:30 teknisk installation