Information och kommande förändringar


Information till systemleverantörer

Informationsmejl om förändringar
Om ni som systemleverantör vill ta del av informationsutskick gällande förändringar i inrapporteringen ber vi er kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Testkonton för systemleverantörer
Vi kan numera låta systemleverantörer skicka testfiler via vår inrapporteringsportal Filip. Om ni önskar nyttja denna funktion ber vi er ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Föreskriftsändringar:

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen beslutade den 21 december 2021 om ändringsföreskrift 2021:106 som träder i kraft den 1 juni 2022. Länk till ändringsföreskrift 2021:106

Ändringen består i att man nu även ska rapportera in förenklade beslut enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. Om en person har insatser enligt både 4 kap. 1 § och 4 kap. 2 a § under en månad ska detta rapporteras in på två rader.

Vid frågor kring statistiken eller ändringsföreskriften kontakta Andreas Kroksgård - andreas.kroksgard@socialstyrelsen.se
Vid frågor kring inrapporteringen kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se

Inrapporteringsperioder:

Insatser enligt LSS årsrapportering
  • Statistikår 2022: 3 oktober - 25 oktober 2022

Insatsen råd och stöd enligt LSS
  • Statistikår 2022: 3 oktober - 1 november 2022

Insatser efter regiform SOL
  • Socialstyrelsen har beslutat att upphöra med mängdstatistiken om regiform och därmed upphör även mängdstatistikinsamlingen av data gällande insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform som skulle ha startat 1 november 2022.

    Anledningen till detta beslut är att vi ser att värdet av dessa data inte längre kan rättfärdiga uppgiftslämnarbördan då vi numera får en stor del av information motsvarande denna statistik via andra datainsamlingar samt att kvaliteten på data från denna insamling inte är tillräcklig.

Ändringar i kontrollprogram

Ekonomiskt bistånd
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kontroller för att höja kvalitén på våra register och därmed även statistiken. Därför kommer vi från januari 2021 göra några förbättringar i våra kontroller. Dels kommer vi ändra numreringen på avvikelsetexterna i återkopplingsfilen, för en mer enhetlig presentation. Dels kommer vi numera felmarkera ogiltiga personnummer i fältet för huvudsökande i månadsrapporteringen och årsrapporteringen.

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård
De uppgifter som avses med inrapporteringen berör levande personer som får kommunal hälso- och sjukvård enligt föreskrift. Om en person avlidit och eventuella åtgärder görs efteråt (t.ex. borttagning av urinkateter, efterlevandesamtal eller annat) så ska detta inte rapporteras in till oss. Vi har synliggjort detta med en varning i återkopplingsfilen.