Välkommen till Socialstyrelsens inrapporteringsportal

Portalen är stängd, du är välkommen åter.

Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.

I denna portal ska kommuner lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Portalen stödjer för närvarande inlämning av uppgifter för:

  • Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Månadsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Årsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Insatser för barn och unga
  • Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Insatser enligt LSS
  • Tvångsvård av vuxna missbrukare, LVM
  • Uppgifter om basalcellscancer

För information om att lämna uppgifter till andra register kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se


Personuppgiftsbehandling

Läs mer: Information om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter
Läs mer: Information om Socialstyrelsens personuppgiftshantering i hälsodata- och socialtjänstregistren

Avvikande öppettider
Torsdag 25 april 10:00-16:00 ny release