Välkommen till Socialstyrelsens inrapporteringsportal

Här kan du lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.

Portalen stödjer för närvarande inlämning av uppgifter till följande register:

  • Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Ekonomiskt bistånd
  • Insatser för barn och unga
  • Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Insatser enligt LSS
  • Tvångsvård av vuxna missbrukare, LVM
  • Cancerregistret (rapportering från RCC)
  • Uppgifter om basalcellscancer
  • Patientregistret

För information om att lämna uppgifter till andra register kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se

Systemleverantörer

Om du arbetar för en systemleverantör som tillhandahåller veksamhetssystem/journalsystem till kommuner, regioner, privata vårdgivare eller andra uppgiftslämnare till våra register, är du välkommen att höra av dig till oss på inrapportering@socialstyrelsen.se vid eventuella frågor kring inrapporteringen av uppgifter.

Personuppgiftsbehandling

Läs mer: Information om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter
Läs mer: Information om sekretessen kring Socialstyrelsens register

Avvikande öppettider
Onsdag 27 oktober öppet 10:00-16:00 med anledning av ny release