Välkommen till Socialstyrelsens inrapporteringsportal

Här ska kommuner lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.

Portalen stödjer för närvarande inlämning av uppgifter till följande register:

  • Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Månadsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Årsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Insatser för barn och unga
  • Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Insatser enligt LSS

För information om att lämna uppgifter till andra register kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se