Välkommen till Socialstyrelsens inrapporteringsportal

Portalen är stängd, du är välkommen åter.

Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.

I denna portal kan du lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Portalen stödjer för närvarande inlämning av uppgifter för:

  • Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Ekonomiskt bistånd
  • Insatser för barn och unga
  • Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Insatser enligt LSS
  • Tvångsvård av vuxna missbrukare, LVM
  • Cancerregistret (rapportering från RCC)
  • Uppgifter om basalcellscancer
  • Patientregistret

För information om att lämna uppgifter till andra register kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se


Personuppgiftsbehandling

Läs mer: Information om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter
Läs mer: Information om sekretessen kring Socialstyrelsens register