Välkommen till Socialstyrelsens inrapporteringsportal

Portalen är stängd, du är välkommen åter.

Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.

Observera att telefontiden på måndagar utgår under sommaren, vecka 25-33.
Om du behöver tala med oss på telefon utanför de två ordinarie telefontiderna på tisdagar kl.9-11 och torsdagar kl.13-15 ber vi dig skicka ett mejl till inrapportering@socialstyrelsen.se så ringer vi upp.

I denna portal ska kommuner lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Portalen stödjer för närvarande inlämning av uppgifter för:

  • Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Månadsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Årsrapportering för Ekonomiskt bistånd
  • Insatser för barn och unga
  • Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Insatser enligt LSS
  • Tvångsvård av vuxna missbrukare, LVM
  • Uppgifter om basalcellscancer

För information om att lämna uppgifter till andra register kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se


Personuppgiftsbehandling

Läs mer: Information om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter
Läs mer: Information om sekretessen kring Socialstyrelsens register